Thiết lập hệ thống ban đầu

Video hướng dẫn thiết lập hệ thống ban đầu:

Các bước triển khai SlimCRM

Hãy xem sơ đồ bên dưới và hoàn thành 4 bước cơ bản để bắt đầu ứng dụng SlimCRM tại doanh nghiệp bạn.

4 bước triển khai SlimCRM (cơ bản)

1. Test

2. 222222222222dsadsadasd

2.1. 32432423