Kiến thức chuyên ngành

CÔNG NGHỆ FREE CHAT, FREE CALL VIDEO CALL CHO MOBILE APP

CÔNG NGHỆ FREE CHAT, FREE CALL CHO MOBILE APP

Đến một ngày, các công ty chậm chân, bám rễ vào những phương cách chăm sóc khách hàng theo kiểu truyền thống sẽ cảm thấy mỏi mệt. Mệt vì khoảng cách địa lý, mệt vì không quản lý được các nền tảng chăm sóc khách hàng đa kênh về 1 mối, mệt vì...

PHÂN BIỆT CATALOGUE, BROCHURE VÀ COMPANY PROFILE

Ngày nay, hầu hết tất cả các doanh nghiệp, công ty dù lớn hay nhỏ, trong nước hay ngoài nước hoặc một công ty đã có tên tuổi, chỗ đứng trên thị trường, lượng khách hàng bắt đầu tăng nhanh thì họ đều đã sở hữu trong tay những ấn phẩm với thương hiệu của riêng mình.