VĂN HOÁ & CAM KẾT

VĂN HOÁ MOTILA

Chủ động & tận tâm:

Hiệu quả công việc bắt nguồn từ hành động, hành động bắt nguồn từ suy nghĩ. Do đó, các thành viên MOTILA luôn hiểu rõ sự tận tâm là khi chúng tôi chủ động tìm tòi, sáng tạo & đề xuất ra phương án giải quyết cho một công việc, một mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. Sau đó, chúng tôi chủ động làm chúng..


Chuẩn mực & nhất quán:

Trên con đường sứ mệnh của mình, các thành viên MOTILA luôn nhận thức được việc làm truyền thông yêu cầu thông tin cần phải được xây dựng chuẩn mực tuyệt đối, kế đó phải luôn nghiên cứu giải pháp công nghệ truyền thông tốt nhất để đảm bảo thông tin đó được truyền tải đi một cách nhất quán, không bị sai lệch.

Phân tích & đo lường

Sự rõ ràng luôn dễ đưa ra quyết định, quyết định ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới chuỗi kết quả của ngày mai. Để đạt được tầm nhìn của mình, MOTILA liên tục cải tiến & cập nhật các bộ tiêu chí để thống kê, phân tích, đo lường & quản lý các công việc được giao phó bằng định lượng. Sau đó, chúng tôi mang giá trị văn hóa này đến cho các dự án và cung cấp các giải pháp hiệu quả nhất cho Khách hàng.


Kết Nối & Sẻ Chia

Kết nối lại, chúng ta sẽ thành một khối. Sẻ chia đi, chúng ta cùng nhau phát triển. Đây là giá trị văn hóa lớn nhất & quan trọng nhất của MOTILA. Các thành viên của MOTILA luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu trong từng công việc nhỏ mỗi ngày. Văn hóa kết nối & sẻ chia sẽ được chúng tôi xây dựng & nhân bản trước là cho từng cá nhân, tổ chức, sau là cho xã hội & cộng đồng.

CAM KẾT

  • Chủ động & tận tâm với các công việc được giao phó.


  • Tìm tòi các giải pháp để đảm bảo thông tin được xây dựng chuẩn mực & truyền thông nhất quán.

  • Có bộ tiêu chí để thống kê, phân tích & đo lường tính hiệu quả của công việc.


  • Hướng đến một văn hóa kết nối & sẻ chia.