Bảng giá tham khảo
cấp độ 1
28/11/2022

Đối tượng: Doanh nghiệp khởi nghiệp

Quy mô: 5 - 8 nhân sự

Thâm niên: 1 - 3 năm

Lợi nhuận: Chưa có hoặc lỗ ròng

Am hiểu: Lần đầu tìm hiểu Marketing & chuyển đổi số


Vấn đề chung:

• Khủng hoảng truyền thông nội bộ, khách hàng & đối tác

• Thông tin hỗn loạn thiếu chuẩn mực & nhất quán

• Tính nhận diện thương hiệu với thị trường thấp, mờ nhạt


Hạng mục đề xuất:

Dịch vụ website
Website thông tin
 
7.000.000 VNĐ
Ấn phẩm
HSNL, Catalogue
 
20.000.000 VNĐ
 
Thương hiệu
Logo, namecard, email sign, letter head, phong bì
 
10.000.000 VNĐ
 
Đồng bộ
Domain, Hosting, SSL
 
4.000.000 VNĐ
 

Bài viết khác

05/09/2021
05/09/2021
05/09/2021
VN | EN
Hotline: 0931 823 889