Sống & làm việc
KHÔNG MUA - KHÔNG BÁN
05/10/2022

1. Nếu không biết cách mua - sẽ không biết cách bán

2. Nếu không chịu mua - sẽ không thể bán

3. Nếu không chịu chi - sẽ không thể thu

4. Nếu không chịu trả nợ - sẽ không thể thu nợ

5. Nếu không chịu học - sẽ không thể thực hiện

6. Nếu không cho đi - sẽ không nhận lại

7. Nếu không mất mát - sẽ không đủ am hiểu

8. Nếu không gặp rủi ro - sẽ không thể định lượng

9. Nếu không tận hưởng - sẽ không thể làm giàu.

10. Nếu không chịu giúp đời - sẽ không thể thành công.

Tóm lại: Nếu không chịu trải nghiệm - sẽ không thể diễn tả bằng lời. (Ai chưa trải nghiệm mà diễn tả bằng lời được thì chắc là trí tưởng tượng rất phong phú - họ có thể làm nhà văn)

Bài viết khác

VN | EN
Hotline: 0931 823 889