Sống & làm việc
GIAO VIỆC, ỦY THÁC - ĐỪNG SƠ SÀI
29/09/2023

Giao việc hoặc ủy thác là một nghệ thuật, cả người giao việc & người thực thi là một nghệ sỹ.

NGUYÊN TẮC CHO NGƯỜI GIAO VIỆC

1. Bạn phải làm tốt việc đó trước để hiểu được việc đó.

2. Bạn phải viết ra tiêu chí hoàn thành công việc được bằng văn bản.

3. Bạn phải trình bày mạch lạc được các bước thực hiện & nêu được các rủi ro có thể xảy ra theo kinh nghiệm của bạn.

4. Bạn phải làm mẫu, đưa mẫu những việc mà người thực thi chưa làm lần nào.

5. Trước khi người thực thi có thể tự làm, bạn phải đồng hành & giám sát, bám chặt vào các bước 2 bên đã thống nhất.

NGUYÊN TẮC CHO NGƯỜI THỰC HIỆN

1. Người giao việc chưa làm lần nào hoặc chưa hiểu công việc họ đang giao thì phải phân tích cùng họ, cho tới khi thống nhất được tiêu chí hoàn thành chung và bằng văn bản.

2. Người giao việc không chấp nhận nguyên tắc 1 thì không nên nhận việc này.

3. Ghi rõ các bước thực hiện chứng minh dấu hiệu công việc sẽ hoàn thành & kiểm tra lại xem người giao việc có tán thành hay không

4. Yêu cầu người giao việc cung cấp dữ liệu thông tin cơ sở hoặc mẫu kết quả tham khảo.

5. Lập ra lịch kiểm tra chất lượng các mốc công việc & thống nhất với người giao việc để đảm bảo nó không đi sai hướng dự định về kết quả.

CHÚC BÊN GIAO - NHẬN VIỆC hợp tác vui vẻ, không được rình rình nói xấu về trình độ nhận thức của nhau.

Bài viết khác

VN | EN
Hotline: 0931 823 889